List/Grid

Từ khóa: văn nghệ

Địa Danh xứ Đoài Sơn Tây

Địa Danh xứ Đoài Sơn Tây

Công em vất vả bao ngày Anh xin mượn trái tim này… trả ơn!… Trời xanh, non Tản biếc xanh Em về Khê Thượng cho anh theo cùng Chỉ giùm… Đọc thêm »

SƠN TÂY NGÀY TRỞ LẠI

SƠN TÂY NGÀY TRỞ LẠI

SƠN TÂY ƠI! MỘT NGÀY TA TRỞ LẠI ĐỂ ĐỢI NHỮNG HÀNG CÂY KHU PHỐ CON ĐƯỜNG ĐƯỢC THÌ THẦM NGHE LỜI RU CỦA MẸ BỞI HỒN TA ĐÃ GỬI… Đọc thêm »

Mắt người Sơn Tây

Mắt người Sơn Tây

Thành Sơn phế tích đầy cỏ dại Đuôi mắt ai buồn như mây vương Tôi người lữ thứ hành phương Bắc Mến cảnh yêu người ghé lên chơi. Tìm người… Đọc thêm »

Thăm lăng Ngô Quyền (Cảm tác)

Thăm lăng Ngô Quyền (Cảm tác)

Ngô Quyền dũng mạnh chém Hoàng Thao Tự cổ Đằng Giang nhuộm máu đào Nam Hán thuyền quân chìm chết hêt Bạch Đằng sông hiểm cọc nhô cao Nghìn năm… Đọc thêm »

Đưa em về Sơn Tây

Đưa em về Sơn Tây

Đưa em về Sơn Tây