List/Grid

Từ khóa: trung hưng

Đền Và

Đền Và

Đền Và ở thôn Vân Gia (nguyên đọc theo âm chữ Hán là Vân Già), xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, còn gọi là Đông Cung trong… Đọc thêm »