List/Grid

Từ khóa: thơ

CÔ GÁI SƠN TÂY

CÔ GÁI SƠN TÂY

Cô gái Sơn Tây Yếm thủng tầy giần Răng đen hạt nhót Chân đi cù lèo. Tóc rễ tre chải lược bồ cào Xù xì da cóc hắc lào tứ… Đọc thêm »

Đôi mắt người Sơn Tây

Đôi mắt người Sơn Tây

Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì Vừng trán… Đọc thêm »

NHỚ SƠN TÂY!

NHỚ SƠN TÂY!

Em đến Sơn Tây bao giờ chưa? Trời đang nắng cháy bỗng chợt mưa Nghìn năm bóng giáng một sứ Đoài Tuổi ấu thơ tôi bao buồn vui Em đi… Đọc thêm »