List/Grid

Từ khóa: Phùng Hưng

Chuyện về Phùng Hưng của đất Đường Lâm hai vua

Chuyện về Phùng Hưng của đất Đường Lâm hai vua

Bố Cái Đại Vương – Vị vua đầu tiên của Đường Lâm – đất hai vua không chỉ nổi danh với truyền thuyết diệt hổ bảo vệ dân làng mà… Đọc thêm »

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Vào nửa sau thế kỷ VIII, quyền thống trị của triều đình Trường An đã bắt đầu suy yếu. Chiến tranh giữa “phiên trấn” và “triều đình” – mà đỉnh… Đọc thêm »