List/Grid

Từ khóa: nhớ sơn tây

NHỚ SƠN TÂY!

NHỚ SƠN TÂY!

Em đến Sơn Tây bao giờ chưa? Trời đang nắng cháy bỗng chợt mưa Nghìn năm bóng giáng một sứ Đoài Tuổi ấu thơ tôi bao buồn vui Em đi… Đọc thêm »