List/Grid

Từ khóa: ngàn tuổi

Ly kỳ rặng duối ngàn tuổi ở Sơn Tây

Ly kỳ rặng duối ngàn tuổi ở Sơn Tây

Không ai dám xâm phạm rặng duối cũng như có ý định chặt cành bẻ nhánh, kể cả nhặt củi khô về đun. Hàng bao đời nay, ý thức bảo… Đọc thêm »