List/Grid

Từ khóa: Giang Văn Minh

Giai thoại về sứ thần Giang Văn Minh

Giai thoại về sứ thần Giang Văn Minh

Vua nhà Minh hôm ấy rất bất bình. Vào ngày khánh thọ nhà vua, các sứ giả các nước đến cống lễ thiên triều, đều mũ áo chỉnh tề, đem… Đọc thêm »

Giang Văn Minh – Vị sứ thần bất khuất

Giang Văn Minh – Vị sứ thần bất khuất

Giang Văn Minh thuở nhỏ nổi tiếng là người ham học, ông người làng Mông Phụ, xã Đường Lâm (nay thuộc thị xã Sơn Tây). Năm 1628, đời vua Lê… Đọc thêm »