List/Grid

Từ khóa: đường phố mới

Đặt tên đường, phố mới ở Hà Nội

Đặt tên đường, phố mới ở Hà Nội

Các  đường, phố mới của Sơn Tây được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đặt tên. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu các… Đọc thêm »