List/Grid

Danh nhân Subscribe to Danh nhân

Chuyện về Phùng Hưng của đất Đường Lâm hai vua

Chuyện về Phùng Hưng của đất Đường Lâm hai vua

Bố Cái Đại Vương – Vị vua đầu tiên của Đường Lâm – đất hai vua không chỉ nổi danh với truyền thuyết diệt hổ bảo vệ dân làng mà… Đọc thêm »

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Vào nửa sau thế kỷ VIII, quyền thống trị của triều đình Trường An đã bắt đầu suy yếu. Chiến tranh giữa “phiên trấn” và “triều đình” – mà đỉnh… Đọc thêm »

Giai thoại về sứ thần Giang Văn Minh

Giai thoại về sứ thần Giang Văn Minh

Vua nhà Minh hôm ấy rất bất bình. Vào ngày khánh thọ nhà vua, các sứ giả các nước đến cống lễ thiên triều, đều mũ áo chỉnh tề, đem… Đọc thêm »

Giang Văn Minh – Vị sứ thần bất khuất

Giang Văn Minh – Vị sứ thần bất khuất

Giang Văn Minh thuở nhỏ nổi tiếng là người ham học, ông người làng Mông Phụ, xã Đường Lâm (nay thuộc thị xã Sơn Tây). Năm 1628, đời vua Lê… Đọc thêm »

Ngô Quyền-“Vị tổ Trung Hưng thứ nhất của dân tộc”

Ngô Quyền-“Vị tổ Trung Hưng thứ nhất của dân tộc”

Một ngày cuối thu Giáp Thân, chúng tôi về xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) dự lễ kỷ niệm 1060 năm ngày mất của Ngô Quyền…. Đọc thêm »