List/Grid

Từ khóa: quê

Nhớ bến sông quê

Nhớ bến sông quê

Tôi trở về đây với bến sông quê Bên ngõ nhỏ xóm đò nơi đất cổ Quê Hương ơi! Nỗi niềm thương nhớ Dòng Đà Giang vẫn bên lở, bên… Đọc thêm »