List/Grid

Phố nghề - Làng nghề Subscribe to Phố nghề - Làng nghề

Nghề làm đá ong

Nghề làm đá ong

Có một nghề làm gạch xây dựng mà ở nước ta chỉ thấy có ở vùng đất Sơn Tây (Hà Nội), ấy là nghề làm gạch đá ong. Khác hẳn… Đọc thêm »