List/Grid

Lưu trữ theo ngày: 12:08

Thư gửi người xa xứ

Thư gửi người xa xứ

(nguoisontay.com) – Ngày anh xa sân bay, em đã không đưa tiễn. Chỉ bởi vì, em không muốn khóc trước mặt anh. Anh biết không, em đã lên Đền Và… Đọc thêm »